3269 На чтение: 1 мин

Een onkostencategorie aanmaken

  • Ga in het beheerdersdashboard naar Instellingen – Categorieën uitgaven, klik op Toevoegen
  • Voer naam in
  • Selecteer het type uitgave:
    • Investering;
    • Regelmatige betalingen;
    • Een keer.
  • Klik op Toevoegen

☝🏼 Kosten – salaris, ontvangst van goederen, huurRead more:
Vraag een gesprek aan