6278 На чтение: 1 мин

POS-terminal: goederen aankomst

Inkomende factuur is een document dat de aankoop van producten van een bepaalde leverancier registreert

Ga naar het menu / beheer en klik op Nieuw document (linksboven in het scherm):

Klik in het venster dat wordt geopend Een nieuw document maken op Nieuwe aankomst

Selecteer in het venster ‘Nieuwe aankomst’ dat wordt geopend de optie Of u contant geld van de kassa wilt afschrijven en selecteer de Leverancier.
We geven aan: productnaam, barcode (optioneel), aantal, prijs.

Om nog een product toe te voegen, klikt u op ” + “, aan het einde klikt u op ” Opslaan”

☝🏼 Als u geen contant geld afschrijft van de kassa, en een leverancier heeft gekozen, dan komt deze goederenontvangst in de schuld bij de leverancier, voor meer details, zie de les “Hoe af te rekenen met een leverancier”Read more:
Vraag een gesprek aan