5872 На чтение: 1 мин

Betaalautomaat: inventaris (stuk voor stuk)

Een inventaris is een inventaris van de voorraad van de winkel met als doel de werkelijke beschikbaarheid van het product in overeenstemming te brengen met de hoeveelheid die in het programma wordt weergegeven. De resultaten van de inventarisatie laten zien of er problemen zijn in de winkel of niet.
Tijdens de inventarisatie is het noodzakelijk om de verkoop en ontvangst van voorraadartikelen op te schorten

Ga naar het menu / beheer en klik op Nieuw document (linksboven in het scherm):

Klik in het geopende venster Een nieuw document maken op Inventaris

In het geopende venster Maak een nieuwe inventaris
Vermeld: productnaam, barcode (optioneel), actueel saldo

Om nog een product toe te voegen, klikt u op ” + “, aan het einde klikt u op ” Opslaan”



Read more:
Vraag een gesprek aan