5852 На чтение: 1 мин

Afschrijven

Afschrijving is de verwijdering, verwijdering van de balans van goederen van de onderneming. Afschrijvingen worden toegepast op versleten of defecte productiemiddelen, met andere woorden het huwelijk.
  1. I
  • Ga in het beheerdersdashboard naar het gedeelte Home – klik op Afschrijven
  • Voer de reden van de afschrijving in
  • Om een product te zoeken, voert u de eerste letters van de naam in en geeft u de hoeveelheid aan
  • Om nog een product toe te voegen, klikt u op de “+”
  • Klik op Toevoegen


Read more:
Vraag een gesprek aan