4027 На чтение: 3 мин

Podstawowe statystyki, krótko o głównym

Przychody, wydatki, oplacałność można zobaczyć w sekcji Statystyki – Głowny

 • Ustaw wymagany filtr raportu (jeśli to konieczne):
  • data okres Od i Do;
  • punkt sprzeaży;
  • zmiana kasowa;
  • sprzedawca;
  • klient.
 • Blok Statystyki głowne zawiera 4 bloki:
  • dochód (gotówka i bezgotówkowy);
  • statystyka (paragony, średni rachunek, w magazynie);
  • kasa (kolekcja, wplacenie, zużycie);
  • zużycie (według produktu, z kasą).

Dochód

Dochod – jest to wielkość sprzedaży, suma pieniędzy otrzymana ze sprzedaży wyprodukowanych lub wcześniej zakupionych produktów, świadczonych usług, wykonanej pracy.

 • Blok Dochód zawiera następujące dane:
  • gotówka – wielkość sprzedaży gotówkowej;
  • bezgotówka – wielkość sprzedaży realizowanej przelewem bankowym.

Statystyka

 • W sekcji Statystyka możesz przeglądać następujące dane:
  • paragony – ilość zaksięgowanych paragonów za wybrany okres / zmianę;
  • średni rachunek – jest to obrót w ujęciu pieniężnym, zredukowany do liczby czeków za określony okres, suma wszystkich zakupów dokonanych przez klientów w określonym okresie, podzielona przez liczbę czeków w tym samym okresie;
  • w magazynie – suma wszystkich towarów w magazynie po koszcie.
 • Kliknij na napis „W magazynie”, zobaczysz –
  • Cena zakupu – suma stanowiąca koszt wszystkich towarów;
  • Cena detaliczna – suma wszystkich pozycji w cenie sprzedaży.

Kasa

Kasa – jest to rzeczywista kwota środków znajdujących się obecnie w punkcie sprzedaży, w której jest uwzględniana – wpływy gotówkowe, inkasy, depozyty i wydatki.

 • Blok Kasa zawiera następujące dane:
  • kolekcja – suma wszystkich kolekcji zrealizowanych w okresie;
  • wpłacenie – suma wszystkich wpłaceń dokonanych na rzecz kasjera za dany okres;
  • zyżucie – kwota wydatków poniesionych przy kasie.

Zużycie

 • W bloku Zużycie można zobaczyć następujące dane:
  • według produktu – ilość towarów sprzedanych po koszcie;
  • z kasą – wydatek zaksięgowany z terminalu płatniczego (kasy).

Dochód z puktów sprzedaży

 • Jeśli masz kilka punktów sprzedaży, możesz wyświetlić ich przychody na wykresie lub klikając „Czytaj więcej…” i wyświetlić bardziej szczegółowy raport zawierający następujące dane:
  • ilość zaksięgowanych paragonów;
  • średni rachunek;
  • całkowite przychody;
  • w gotówce;
  • bezgotówkowy;
  • wydatki;
  • zysk;
  • rentowność.

Przychody z warsztatów

 • W przypadku wcześniej utworzonych warsztatów możesz wyświetlić przychody z hali produkcyjnej na diagramie lub klikając „Czytaj więcej…” i wyświetlić bardziej szczegółowy raport zawierający następujące dane:
  • warsztat;
  • ilość;
  • suma.

Raport o pracownikach

 • Jeśli masz kilku sprzedawców prowadzących sprzedaż, możesz wyświetlić przychody ze sprzedaży według sprzedawców na wykresie lub klikając „Czytaj więcej…” i wyświetlić bardziej szczegółowy raport zawierający następujące dane:
  • sprzedawca;
  • suma;
  • paragon;
  • średni rachunek;
  • wydatki;
  • zysk.

Opłacalność

Opłacalność – wskaźnik efektywności prowadzenia działalności gospodarczej, liczony jako stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych wyników. Wykres składa się z zysków i wydatków,Czytaj więcej:
Poproś o połączenie