9601 На чтение: 4 мин

Podłączenie drukarki do Androida

 • W panelu administracyjnym wybierz Punkt sprzedaży, dla którego będzie skonfigurowana Drukarka.
 • W panelu administracyjnym przejdź do rozdzialu Ustawienia – Urządzenia, kliknij Dodać.
 • W bloku „Główny” wypełnij następujące pola: Nazwa ustawienia, np. model drukarki;
  • Typ – wybierz drukarkę;
  • Producent / Model – model Twojej drukarki;
  • System operacyjny – Android;
  • Metoda połączenia – wybierz jedną metodę USB/ Ethernet/ Bluetooth
 1. 1

Połączenie przez USB

 • W bloku “Główny” wybierz sposób połączenia – USB
 • W bloku “Ustawienia połaczenia“:
  • W polu USB wybierz adapter drukarki (może zostać wyświetlonych kilka sztuk)
 • Kliknij wydruk testowy
 • Po pomyślnym wydrukowaniu kliknij Dodać
 1. 2

Połączenie przez Bluetooth

 • W bloku “Główny” wybierz sposób połączenia – Bluetooth
 • W bloku “Ustawienia połączenia”:
  • W polu Bluetooth – wybierz Twoją drukarkę (może zostać wydrukowanych kilka sztuk)
 • Kliknij wydruk testowy
 • Po pomyślnym wydrukowaniu kliknij Dodać
 1. 3

Połączenie przez Ethernet/Wi-fi

 • W bloku “Główny” wybierz metodę połączenia – Ethernet
 • W bloku “Ustawienia połączenia”:
  • W polu IP wprowadź adres IP drukarki, na przykład 192.168.0.100.
  • Adresy IP drukarki, routera i urządzeń, które będą na niej drukować, muszą znajdować się w tej samej podsieci.
 • Kliknij wydruk testowy
 • Po pomyślnym wydrukowaniu kliknij Dodać
 1. 4

Szablon paragonu

Po pomyślnym skonfigurowaniu drukarki możesz dostosować ją do swoich zadań i projektu.

 1. 4.1

Główne

 • Wybierz żądany rozmiar paragonu drukarki (możesz go zobaczyć na naklejce drukarki lub obejrzeć na stronie producenta)
 1. 4.2

Dodatkowo

 • Możesz sciągnąć swoje logo do paragonu, klikając przycisk „Prześlij” (skontaktuj się z producentem, aby uzyskać informacje na temat możliwości drukowania logo)
 • Możesz również dodać dodatkowe informacje do czeku, takie jak nazwa firmy (restauracja, kawiarnia), adres, hasło Wi-Fi, wypełniając pola „Nagłówek i stopka”.
 • Aby wyświetlić blok „parametry drukowania, wymiary”, kliknij przełącznik znajdujący się naprzeciw pola „Ustawienia zaawansowane”
 1. 4.3

Opcje drukowania

 • Jeśli Twoja drukarka nie obsługuje drukowania w trybie tekstowym / graficznym, możesz to zmienić w polu „Tryb drukowania”
 • Jeśli wybrałeś tekstowy tryb drukowania, a paragon jest drukowany hieroglifami, musisz sprawdzić u producenta, czy drukarka obsługuje drukowanie w języku rosyjskim (cyrylica)/ polskim i sprawdzić, czy wyłączony jest tryb chiński (zrzut ekranu poniżej)

Jak zrobić Self test?

 • Kroki, aby wydrukować stronę Self Test:
  • Włóż papier do drukarki.
  • NIE włączaj drukarki, przytrzymaj przycisk FEED na drukarce.
  • Przytrzymując wciśnięty przycisk FEED, naciśnij jak najszybciej przycisk zasilania drukarki
  • zaświecą się czerwona i niebieska dioda – zwolnij przycisk FEED.
Проверить включен ли Китайский режим в принтере
 • Jeśli masz włączony tryb chiński, musisz go wyłączyć.
 • Sprawdź character i code page w autoteście drukarki i zmień „Kodowanie” i „Kod strony”, najczęściej używane są następujące wartości:
  • CP1251 [Cyrillic] i kod strony 17, 73;
  • CP866 [Cyrillic] i kod strony 17, 73.
 1. 4.4

Wymiary

 • Możesz zmienić rozmiar paragonu w pikselach (w celu dokładnego dopasowania szerokości obszaru drukowania)
 • W polu „Rozmiar czcionki” wybierz wymagany rozmiar.
 1. 4.5

Wcięcie

 • Ustaw sprawdzanie marginesów wcięcia (opcjonalnie) –
  • Przewijanie od góry;
  • Przewijanie po sprawdzeniu;
  • Wcięcie z lewej;
  • Wcięcie w prawo.


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie