4150 На чтение: 1 мин

Jak dodać procent za obsługę

Dodaj wartość procentową za obsługę stołu lub bankietu, w trybie ręcznym lub automatycznym

W  panelu administracyjnym  przejdź do sekcji  Ustawienia  –  punkty sprzedaży , wybierz żądany  punkt  (jeśli są ich kilka)

W wyskakującym oknie wybierz:

  • Procent usługę
  • Wybierz Zaokrąglać/ Nie zaokrąglać
  • Wybierz tryb funkcji Ręcznie / Automatycznie

Kliknij Zapisać

  1. 2

W Pos-terminalu

  • Wybierz”% Usługa
  • W zamówieniu zobaczysz pole „Usługa”


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie