5498 На чтение: 1 мин

Jak dodać produkt (sprzedaż na metry)

Towar – produkty gotowe, sprzedaż odbywa się według metrów, np. folia.
  1. Ja

Aby dodać produkty według licznika:

  • panelu administracyjnym przejdź do sekcji Produkty → Towary magazynowe
  • Kliknij przycisk Dodaj .
  • Wybierz opcję Metraż typie produktu
  • Wpisz nazwę produktu, wybierz kategorię i warsztat
  • W razie potrzeby wybierz obrazek produktu – klikając „ Prześlij zdjęcie ”
  • Wybierz jednostkę wymiaru (np. Szt., Kg, g)
  • Cena jest wskazana za 1 m
  • Wpisz Koszt i Narzut lub Cenę
  • Kliknij Dodaj
Wprowadź saldo minimalne - przypomnienia o zakupie (po osiągnięciu salda minimalnego) towaru zostanie podświetlona na żółto/su_note]Czytaj więcej:
Poproś o połączenie