3280 На чтение: 1 мин

Jak zamknąć paragon bez płatności

Zamknij paragon bez zapłaty, jeśli klient uszedł, w dług lub na konto instytucji

terminalu Pos kliknij przycisk Płatność

  • W oknie płatności wybierz Bez płatności i wybierz jedną z opcji przyczyny:
  • W dług
  • Kosztem instytucji
  • Gość uszedł

Kliknij ZapłaćCzytaj więcej:
Poproś o połączenie