3788 На чтение: 1 мин

Jak wpisać dodatkowe podatki

Podatek – podatek pośredni, forma wycofania do budżetu państwa części kosztu towarów, pracy lub usług, która powstaje na wszystkich etapach procesu produkcji towarów, robót i usług i jest wpłacana do budżetu w momencie realizacji

panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia – Podatki , kliknij Dodać

  • Wprowadź nazwę podatku, na przykład „Bez VAT”
  • Wpisz numer stawki podatkowej wymagany w rejestratorze fiskalnym
  • Kliknij Dodać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie