3651 На чтение: 1 мин

Jak wyłączyć wstępny wydruk paragonu

Ukryj przycisk drukowania wstępnego wydruku na terminalu, aby kelnerzy nie mogli wydrukować paragonu wstępnego
  • panelu administracyjnym przejdź do Ustawienia – Pracownicy , wybierz pracownika
  • W wyskakującym oknie kliknij Uprawnienia
  • W oknie Uprawnienia odznacz Drukować paragon wstępny
  • Kliknij Zapisać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie