3610 На чтение: 1 мин

Jak wyłączyć mapę hali (wyłącz stoły)

panelu administracyjnym przejdź do  Ustawienia → Punkty sprzedaży →  Wybierz punkt , a następnie  wybierz  Nie w polu  Tabele  i zapisz zmiany.

Kliknij ZapisaćCzytaj więcej:
Poproś o połączenie