3886 просмотров На чтение: 1 мин

Jak zrobić zwrot fiskalny i usunąć paragon

terminalu POS kliknij Kasa – Historia sprzedaży

W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądany paragon i kliknij Zwrot

Gotowy!


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie