4473 На чтение: 1 мин

Jak wydrukować tech. kartę

  1. I
  • W panelu administacyjnym, przejdź do rozdziału “Towary”“Tech. karty” wybierz kartę technologii i kliknij ją.
  • Kliknij „Drukować” w prawym górnym rogu
  • W wyświetlonym oknie drukowania:
  • Wybierz niezbędne parametry drukowania dokumentu
  • Kliknij Save / Print


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie