4829 На чтение: 3 мин

Jak wydrukować paragon dla zapoznania z infornacją?

Klient przed opłaceniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia paragonu, czy wszystkie pozycje w nim są wpisane i czy nie ma dodatkowych pozycji, sprawdzić cenę i łączną summę zamówienia, a SkyService ma możliwość wydrukować paragon dla zapoznania z informacją , który klient sprawdzi, a następnie będzie mógł go bez wątpienia zapłacić.

Aby wydrukować paragon dla zapoznania z informacją:

 • W terminalu POS znajduje się panel zamówienia, poniżej, pod całkowitą kwotą, znajduje się przycisk z 3 paskami
 • Kliknij na nią, a zobaczysz menu z listą, z której należy wybrać opcję „Drukowanie paragonu dla zapoznania z informacją”
kliknij 3 paski
Kliknij “Drukowanie paragonu dla zapoznania z informacją “
 • Wpisz hasło (które administrator dodał do karty punktu sprzedaży, aby pracownik nie mógł samodzielnie wystawić paragonu dla zapoznania z informacją)
 • Pracownik zawoła do administratora w celu wprowadzenia hasła, po czym z drukarki termicznej wychodzi paraagon dla zapoznania z informacją, który jest przekazywany klientowi do odglądu.

Ustawić Master passwords

Po ustawieniumaster password pracownik nie będzie mógł wydrukować paragonu dla zaposnania z informacją
Zaleca się wydawanie master password tylko administratorom i osobom upoważnionym.
 • W Admin panelu – Ustawienia – Punkty sprzedaży
 • Wybierz Punkt sprzedaży
 • Na karcie punktu sprzedaży przewiń stronę w dół
 • W bloku Mater passwords, w polu Drukowanie paragonu dla zapoznania z informacją wprowadź swoje hasło.
 • Kliknij Zapisać
 • Możliwe jest ustawienie hasła do anulowania paragonu dla zapoznania z informacją.
 • Dzięki temu można nie umieszczać hasła na wydruk paragonu dla zapoznania z informacją.
 • Jeśli pracownik zdecyduje się anulować paragon po jego wpisaniu, będzie musiał wprowadzić master password, który określiłeś w ustawieniach punktu sprzedaży.

Jak dać pracownikowi prawo do wydrukowania paragonu dla zapoznania z informacją?

 • W panelu administracyjnym – Ustawienia – Personel
 • Wybierz wymaganego pracownika
 • Na karcie Pracownik kliknij kartę Prawa dostępu/Uprawnienia.
 • W karcie Prawa dostępu/Uprawnienia zaznacz opcję „Drukowanie paragonu dla zapoznania z informacją”
 • Kliknij Zapizać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie