3727 На чтение: 1 мин

Jak uregulować ustawienia bezpieczeństwa

Przy tych ustawieniach pracownik nie będzie mógł „anulować czeku”, „zrobić zwrot, „wydrukować poprzedni paragon” ani „zamknąć paragonu bez płatności”

W  panelu administracyjnym  przejdź do sekcji  Ustawienia  –  punkty sprzedaży , wybierz żądany  punkt  (jeśli jest ich kilka)

  • Wybierz, czy potrzebujesz kodu PIN podczas wchodzenia do programu
  • Przy konfiguracji „ Tak ” – program nie wyświetla okna klienta w terminalu POS
  • Wprowadź unikalne hasło w hasłach głównych (nikomu nie mów)
  • Kliknij Zapisać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie