4009 На чтение: 1 мин

Jak wyświetlić raport finansowy

Raport finansowy – kontroluj przepływ pieniędzy na kontach, zobacz. Tabela przychodów i kosztów według kategorii transakcji.

W  panelu administracyjnym  przejść do  Finanse – Podsumowanie sekcja

U góry strony możesz wybrać potrzebne filtry raportowania:

  • Wybierz okres dat 
  • Wybierz  punkt sprzedaży,  dla którego potrzebujesz raportów, możesz także wybrać dla  wszystkich punktów
  • Wybierz zmianę (jeśli to konieczne)


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie