2949 На чтение: 1 мин

Jak przeglądać statystyki zakupów klientów

 1. I
 • W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Statystyka – Top klienty
 • W tej sekcji możesz zobaczyć:
  • Liczbę przedmiotów zakupionych przez klienta
  • Również koszt zakupionych towarów / potraw
  • Wysokość przychodów ze wszystkich czeków
  • Zysk netto otrzymany od klienta
 1. II

Zobacz wszystkie czeki klientów

 • W sekcji Top sprzedaż kliknij pole z żądanym klientem
 • W wyświetlonym oknie Zakupy możesz zobaczyć zawartość czeku
 • Klikając zakup klienta
 • Bez klikania czeku i kliknij przycisk „i” w kolumnie Akcja


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie