148 На чтение: 1 мин

Jak wyświetlić raport finansowy

Raport finansowy – kontroluje przepływy pieniędzy na kontach, zobacz. Tabela przychodów i kosztów według kategorii transakcji.

panelu administracyjnym przejdź do sekcji Raporty – Statystyki – Finanse

U góry strony możesz wybrać potrzebne filtry raportowania:

  • Wybierz okres dat
  • Wybierz punkt sprzedaży, dla którego potrzebujesz raportów, możesz także wybrać dla wszystkich punktów
  • Wybierz zmianę (jeśli to konieczne)Czytaj więcej:
Poproś o połączenie