1411 просмотров На чтение: 1 мин

Wniesienie pieniędzy w kasę na początku zmiany (automatyczne pojawienie się żądania przy otwarciu zmiany)

Wniesienie służbowe niezbędne do zapewnienia zgodności kwoty gotówki w miejscu rozliczenia z kwotą środków wskazaną w raporcie dobowym

panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia – Punkty sprzedaży , wybierz żądany punkt

Żądania kwoty na początku zmiany kliknij Tak

Kliknij Zapisać

Włączenie opcji „Żądanie kwoty na początku zmiany” oznacza również automatyczną inkasację po zamknięciu zmiany.

Czy ta lekcja była pomocna?

Gotowy!


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie