7358 На чтение: 1 мин

Wniesienie pieniędzy w kasę na początku zmiany (automatyczne pojawienie się żądania przy otwarciu zmiany)

Wniesienie służbowe niezbędne do zapewnienia zgodności kwoty gotówki w miejscu rozliczenia z kwotą środków wskazaną w raporcie dobowym

panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia – Punkty sprzedaży , wybierz żądany punkt

Żądania kwoty na początku zmiany kliknij Tak

Kliknij Zapisać

Włączenie opcji „Żądanie kwoty na początku zmiany” oznacza również automatyczną inkasację po zamknięciu zmiany.


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie