1423 На чтение: 1 мин

Marża w przybyciu towarów

Dla większej wygody podczas pracy z towarami i cenami dodano możliwość zmiany ceny sprzedaży produktu na podstawie jego marży.

  • W panelu administracyjnym przejdź do sekcji „Startowa” i utwórz „Przybycie towarów”
  • Wybierz produkty, dla których chcesz zmienić cenę sprzedaży
  • Kliknij „Zmień cenę detaliczną”, a następnie wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada
    • Obecna marżą — ta opcja jest odpowiednia, jeśli towary dotarły po nowej cenie własnej i musisz ustawić cenę sprzedaży na podstawie aktualnej narzutu
      • Produkt musi mieć koszt własny i cenę
    • Ustaw marżę— ta opcja jest odpowiednia, jeśli chcesz zastosować nowy znacznik

☝🏼 Aby zmienić cenę sprzedaży towarów w oparciu o narzut, konieczne jest, aby towary miały koszt własny.Czytaj więcej:
Poproś o połączenie