5514 На чтение: 1 мин

Terminal POS: inwentaryzacja (na sztuki)

Inwentaryzacja – to ewidencja zapasów sklepu w celu pogodzenia faktycznej dostępności produktu z ilością odzwierciedloną w programie. Wyniki inwentaryzacji pokazują, czy w sklepie występują problemy, czy nie.
Podczas inwentaryzacji konieczne jest zawieszenie sprzedaży i przybycie towarów inwentaryzacyjnych.

Przejdź do menu / administracji i kliknij Nowy dokument (w lewym górnym rogu ekranu):

W oknie, które zostanie otwarte Utwórz nowy dokument, kliknij Inwentarz

W otwartym oknie Utworzyć nową inwentaryzację
Wskaż : nazwę produktu, kod kreskowy (opcjonalnie), rzeczywiste saldo

Aby dodać kolejny produkt, kliknij „ + ”, na końcu kliknij „ Zapisać ”Czytaj więcej:
Poproś o połączenie