4601 На чтение: 1 мин

Ustawienie czasu

  1. 1

Ustawienie w programie:

  • W panelu administracyjnym przejdź w rozdział Ustawienia – Ogólne ustawienia, punkt strefa czasowa
  • W punkcie strefa czasowa wybierz czas swojego regionu
  1. 2

Czas zamowienia w POS-terminalu

  • Sprawdź i skonfiguruj godzinę i datę na swoim urządzeniu zgodnie z regionem;
  • Na większości urządzeń można aktywować „Automatyczną aktualizację daty i godziny”;
  • Przejdź do POS terminala, dodaj towar do pustego pola „Nowy czek”
Nowy czek (bez godziny i daty)
  • W polu data/godzina obowiązywać będzie godzina i data z Twojego urządzenia


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie