28711 На чтение: 7 мин

Konfigurowanie Wi-Fi drukarki Xprinter

INSTRUKCJE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA XPRINTER

Uniwersalny sterownik Xprinter POS Printer Driver do drukarek paragonowych

Program Xprinter TEST (zmiana stronę kodową, zmienia adres IP, włącza / wyłącza trymer)

 1. Ja
 • Rozpakuj pobrane archiwum do folderu i otwórz plik: „XPrinter Driver Setup V7.77.exe”
 • Wybierz język: „angielski” i wciskaj przycisk „OK”.
 • Analizuj tekst „Umowy licencyjnej” i potwierdz to działanie.
 • Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru „Akceptuję umowę” i kliknij przycisk „Dalej”
 • Następnie musisz podać programowi ścieżkę do folderu na dysku twardym komputera. Wszystkie pliki robocze programu XPrinter Driver Setup V7.77 zostaną zainstalowane w tym folderze.
 • Domyślnie program jest zainstalowany w C: \ XINYE POS Printer Driver \ XPrinter Driver V7.77
 • Jeśli musisz wybrać inny folder, kliknij przycisk „Przeglądaj …” i wybierz żądany folder do instalacji. Po wybraniu folderu możesz kontynuować. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Dalej”
 • Na tym etapie nie trzeba nic zmieniać.
 • Po prostu kliknij „Dalej>”
 • To ostatni krok w instalacji XPrinter Driver Setup V7.77.
 • Tutaj możesz jeszcze raz sprawdzić ścieżkę do folderu na dysku twardym komputera.
 • Jeśli folder zostanie wybrany poprawnie, kliknij przycisk „Zainstaluj”
 • Jeśli podczas wybierania folderu wystąpi błąd lub zmieniasz zdanie na temat instalacji programu w wybranym folderze, kliknij przycisk „<Wróć”
 • Dwukrotne naciśnięcie przycisku „<Wstecz” spowoduje powrót do okna wyboru folderu do zainstalowania programu i możesz zmienić ścieżkę do folderu na dysku twardym komputera.
 • Następnie, klikając dwukrotnie przycisk „Dalej>”, powrócisz do tego elementu, aby zainstalować program.
 • Właśnie zainstalowałeś XPrinter Driver Setup V7.77 na swoim komputerze.
 • Teraz możesz przejść bezpośrednio do instalacji sterownika drukarki termicznej paragonów lub wyjść z programu i skonfiguruj drukarkę później.
 • Jeśli zaznaczysz pole „Uruchom XPrinter Driver V7.77” i klikniesz przycisk „Zakończ”, program z pakietami sterowników dla drukarek termicznych paragonów XPRINTER uruchomi się automatycznie.
 • Jeśli pozostawisz puste pole naprzeciwko „Uruchom sterownik XPrinter w wersji 7.77” i klikniesz przycisk „Zakończ”, instalacja sterownika XPrinter w wersji 7.77 zostanie zakończona i wyjdź z programu.
 • W przyszłości, aby ponownie uruchomić program XPrinter Driver Setup V7.77, musisz kliknąć przycisk „START” (system operacyjny WINDOWS) i wybrać zainstalowany program.
 • To już koniec instalowania XPrinter Driver Setup V7.77.
 1. II

Jak skonfigurować adres IP dla portów Ethernet drukarki

Trzy sposoby ustawienia adresu IP drukarki:

 • Skonfiguruj bezpośrednio za pomocą oprogramowania przyrządu testowego z dysku CD-ROM dostarczonego z drukarką.
 • Skonfiguruj, wysyłając kody poleceń; (nadaje się do drukarek trzyportowych)
 • Skonfiguruj przeglądając WEB; (nadaje się do drukarek trzyportowych)
 1. 1
 1. 1.1 Przeprowadzanie konfiguracji bezpośrednio przy użyciu oprogramowania narzędzi testowych:
 1. 1.2 Wydrukuj autotest, aby sprawdzić własny adres IP drukarki (ustawienie fabryczne: 192.168.123.100); metoda autotestu: wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją, przytrzymując przycisk FEED, po 2 lub 3 sekundach zwolnij przycisk FEED, a strona z napisem „autotest” zostanie wydrukowana, jak pokazano na poniższym rysunku:
 1. 2. Potwierdź adres IP drukarki, a następnie podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera za pomocą koncentratora, przełącznika lub kabla (metoda bezpośredniego połączenia). (Uwaga: adresu IP nie można zmienić, jeśli połączenie zostanie nawiązane przez router). Zmień adres IP za pomocą oprogramowania narzędzia testowego z dysku CD, oprogramowanie wygląda następująco:
 1. 2.1 Wybór portu —— NET
 2. 2.2 Typ drukarki —— XP-80
 3. 2.3 Lokalny adres IP – adres IP komputera. Kliknij przycisk Odśwież, pojawi się adres IP komputera. (Uwaga: jeśli zaktualizowany adres IP to 0.0.0.0, oznacza to, że lokalny adres IP powoduje konflikt z innymi urządzeniami i upewnij się, że adres IP jest unikalny)
 4. 2.4 Printer IP —— adres IP na stronie autotestu. (Jeśli lokalne adresy IP i IP drukarki znajdują się w tym samym segmencie sieci, test można wydrukować, naciskając przycisk „test połączenia”.
 5. 2.5 Nowy adres IP – wprowadź adres IP, który chcesz zmienić, kliknij przycisk „skonfiguruj adres IP”, aby zakończyć konfigurację adresu IP.
 1. 3. Naciśnij przycisk „skonfiguruj adres IP”, komputer będzie czekać 10 sekund, aż pojawi się okno z komunikatem o pomyślnej konfiguracji. Podczas resetowania adresu IP komputer rozłączy się, a następnie automatycznie połączy, jak pokazano na poniższym rysunku:
 2. 4. Po wyświetleniu okna zachęty z informacją „pomyślnie ustawiono adres drukarki” wydrukuj ponownie stronę autotestu, aby sprawdzić, czy adres IP został zmieniony, jak pokazano na poniższym rysunku:
Uwaga Jeśli powyższe metody zmiany adresu IP zawiodły, zaleca się podanie adresu IP
komputera i adresu IP drukarki w tym samym segmencie sieci: 193.168.123. XXX przed podłączeniem drukarki (
z wyjątkiem metody routera) do komputera i użyciem narzędzi do zmiany adresu IP.
Konkretna metoda jest następująca:
 • Kliknij Połączenie sieciowe – Połączenie lokalne – Właściwości – Protokół internetowy, a następnie ręcznie skonfiguruj adres IP, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

 • Ponownie otwórz oprogramowanie testowe, kliknij przycisk odświeżania, aby zaktualizować lokalny adres IP, a następnie kliknij przycisk testu połączenia, po wyświetleniu okna pomocy pokazującego udane połączenie kliknij skonfiguruj adres IP (skonfiguruj IP), aby zmienić adres IP drukarki. Zobacz zdjęcie poniżej:

 • Ponownie wydrukuj autotest, aby sprawdzić, czy adres IP został pomyślnie zmieniony:

Powyższa strona autotestu pokazuje, że nowy adres IP został pomyślnie ustawiony. Ta metoda jest odpowiednia dla wszystkich portów Ethernet drukarki.

II. Wykonaj dostosowanie, wysyłając kody poleceń

Istnieją dwie inne metody konfiguracji trzech portów drukarki. Pierwsza metoda jest następująca:

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą portu szeregowego, portu USB lub portu Ethernet, a następnie
sprawdź port USB lub port szeregowy pod kątem normalnej komunikacji, jeśli test jest poprawny, wyślij polecenie przez
port szeregowy lub port USB, aby zmienić port Ethernet IP (polecenie: 1F1B1F91004950ip1 ~ ip4) .
Zobacz następujące zdjęcie:

(1): wybierz port szeregowy lub port USB
(2): wybierz typ drukarki
(3): wybierz HEX
(4): wprowadź kod polecenia, aby zmienić adres IP w polu treści drukowania: 1F1B1F91004950C0A81364, jest to adres IP pokazany na Na powyższym rysunku adres IP to 192.168.19.100, a odpowiadający mu system szesnastkowy to C0A81364.
(5): Na koniec kliknij przycisk „Drukuj”, a drukarka wyda jeden sygnał dźwiękowy, co oznacza, że ​​polecenie zostało pomyślnie wysłane. Na koniec sprawdź ponownie drukarkę, aby sprawdzić, czy adres IP został zmieniony.

III. Wprowadź ustawienia, przeglądając WEB. W przypadku drukarek z trzema portami drugim sposobem zmiany adresu IP jest WEB. Konkretna metoda jest następująca:

 • Ustaw adres IP komputera i adres IP drukarki w tym samym segmencie sieci, jak opisano powyżej.
 • Otwórz przeglądarkę; wprowadź adres IP drukarki w pasku adresu, na przykład aktualny adres IP drukarki to 192.168.123.100, jak pokazano na poniższym rysunku:

(1): Kliknij przycisk „Konfiguracja”.
(2): wprowadź odpowiednio adres IP, maskę podsieci i adres bramy, które chcesz ustawić w trzech liniach
(3): Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać zmienione ustawienia. Należy pamiętać, że tylko drukarki i komputer w tym samym segmencie sieci mogą wejść do interfejsu konfiguracyjnego WEB.Czytaj więcej:
Poproś o połączenie