1300 На чтение: 1 мин

Yeni verileri excel’e aktar

Yoğun istek üzerine Excel’e aktarırken yeni veriler ekledik.

“Barkod” ve “UKTZED” sütunları

“Tüm Ürünler” veya “Envanter Ürünleri” bölümünde, üst çubuktaki “Excel Yükle”yi tıklayın

☝🏼 Birkaç Barkod varsa, bunlar virgülle ayrılmış hücrelerde görüntülenecektir.

“Sadakat” sütunu

“Müşteriler” bölümünde, üst çubuktaki “Excel Yükle”yi tıklayın.

☝🏼 Müşterinin varsayılan olarak bir bonus programı varsa, “Sadakat” hücrelerinde görüntülenir ve yoksa, sütunda “-” gösterilir.Read more:
Çağrı isteyin