4038 На чтение: 2 мин

Основна статистика, коротко про головне

Виручку, витрати, окупність ви можете переглянути в розділі Статистика – Загальне

 • Виставляєте необхідний фільтр звіту(по необхідності):
  • період дат Від і До;
  • точку реалізації;
  • касову зміну;
  • продавця;
  • клієнта.
 • В блоці Загальна статистика відображаються 4 блоки:
  • виручка (готівкові і безготівкові);
  • статистика (кі-сть чеків, середній чек, на складі);
  • каса (інкасації, внесенння, витрати);
  • витрата(по товару, з каси).

Виручка

Виручка – це обсяг продажів, сума коштів, отримана від реалізації виробленої або раніше придбаної продукції, наданих послуг, виконаних робіт.

 • Блок Виручка несе в собі такі дані:
  • готівкові – обсяг продажів проведений за готівковим розрахунком;
  • безотівкові – обсяг продажів проведений за безготівковим розрахунком;

Статистика

 • В блоці Статистика ви можете продивитись такі дані:
  • чеки – кількість чеків проведених за обраний період / зміну;
  • середній чек – це товарообіг в грошовому вираженні, приведений до кількості чеків за певний період, сума всіх здійснених клієнтами покупок за певний період часу, поділена на кількість чеків за той же період;
  • на складі – сума всіх товарів на складі за собівартістю.
 • Натиснувши на назву “На складі“, ви побачите –
  • Закупівельна ціна – сума собівартості всіх товарів;
  • Роздрібна ціна – сума всіх товарів по ціні продажів.

Каса

Каса – це фактична сума коштів, яка знаходиться в даний момент на торговій точці, в якій враховується – виручка за готівковим розрахунком, інкасації, внесення і витрати.

 • Блок Каса несет в собі такі дані:
  • інкасація – сума всіх проведених інкасацій за період;
  • внесення– сума всіх внесень в касу за період;
  • витрати – сума витрат проведених з каси.

Витрата

 • В блоці Витрата ви можете переглянути такі дані:
  • по товару – сума проданих товарів за собівартістю;
  • з каси – проведена витрата з pos-терміналу (каси).

Виручка по торговим точкам

 • Якщо у вас кілька торгових точок, ви можете переглянути в діаграмі їх виручку, або натиснувши “Детальніше ..“, і переглянути більш детальний звіт з такими даними:
  • кількість проведенних чеків;
  • середній чек;
  • загальна виручка;
  • готівка;
  • безготівкові;
  • витрати;
  • виручка;
  • рентабельність

Виручка по цехам

 • За раніше створеними цехами, ви можете переглянути в діаграмі виручку по цеху, або натиснувши “Детальніше ..“, і переглянути більш детальний звіт з такими даними:
  • цех;
  • кількість;
  • сума.

Звіт по співробітниках

 • Якщо у вас проводять продажу кілька продавців, ви можете переглянути в діаграмі виручку за продавцю, або натиснувши “Детальніше ..“, і переглянути більш детальний звіт з такими даними:
  • продавець;
  • сума;
  • чекі;
  • середній чек;
  • витрати;
  • прибуток.

Окупність

Окупність – показник ефективності господарської діяльності, що обчислюється як співвідношення зроблених витрат і отриманих результатів. Діаграма складається з прибутку і витрати.Детальніше:
Замовити дзвінок