5226 На чтение: 1 мин

הוספת אולמות

אתה יכול להוסיף את מיקום האולמות   בלוח הניהול:

  • עבור   לכרטיסייה הגדרות →   אולמות   ולחץ על   הוסף
  • הזן את   השם   ולחץ על   הוסף


Read more:
בקש שיחה