4037 На чтение: 1 мин

Jak robić przeniesienie między magazynami

Jeśli masz kilka punktów sprzedaży, magazynów – przenieś towary, składniki między nimi

W  panelu administracyjnym  przejdź do sekcji  Startowa,  wybierz żądany punkt sprzedaży (jeśli masz kilka) i kliknij  Przenieś

  • Wybierz magazyn / punkt sprzedaży, do którego nastąpi przeniesienie
  • Wprowadź nazwę i ilość produktu
  • Kliknij Dodać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie