5941 На чтение: 1 мин

Wycofanie ze sprzedaży

Odpis polega na wycofaniu, usunięciu z bilansu towarów przedsiębiorstwa. Odpisy stosują się do zużytych lub niedziałających środków produkcji, tj. innymi słowami produktów z defektem.
  1. I
  • panelu administracyjnym przejdź do sekcji Raporty – Przepływ towarów – Wycofanie ze sprzedaży i kliknij Dodać
  • Wpisz przyczynę usunięcia
  • Aby wyszukać produkt, wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy i podać ilość
  • Aby dodać kolejny produkt, kliknij „ + ”
  • Kliknij DodaćCzytaj więcej:
Poproś o połączenie