4948 На чтение: 1 мин

Hallien lisääminen

Voit lisätä hallien sijainnin hallintapaneelissa  :

  • Siirry Asetukset- välilehteen → Hallit  ja napsauta Lisää
  • Kirjoita nimi ja napsauta Lisää


Read more:
Pyydä puhelua