5564 На чтение: 3 мин

איך לסדר שולחנות במפת האולם

אתה יכול להוסיף את מיקום הטבלאות  בחלונית הניהול :

  1. I

הוסף חדר

  • עבור   לכרטיסייה הגדרות →   אולם   ולחץ על   כפתור הוספה
  • הזן את  השם  ולחץ על  הוסף
  1. II

הוסף טבלאות

  • עבור אל  הגדרות  →  טבלאות
  • בחר  באולם  , כדי להוסיף טבלה למפה – לחץ על  הוסף
  • בחר טבלה   והעבר  , הזן גם את  השם
  • צבט וגרור את התחתית לכל פינה כדי   לשנות את גודל   הטבלה
  • בחר טבלה ולחץ על הסל כדי למחוק את הטבלה
  • לחץ על  הוסף
אם המוסד מציע מנות רק תפוסות ואינן זקוקות לשולחנות, כבו אותן.

כדי לעשות זאת, ללכת   שקעי מכירות → הגדרות → בחר נקודה  , ולאחר מכן בחר  לא  בתוך  שולחנות  השדה ולשמור את השינויים.Read more:
בקש שיחה