5059 На чтение: 1 мин

Kopiowanie, usuwanie i inne czynności związane z towarami

☝🏼 Masowe zmiany opcji produktów za pomocą kilku kliknięć.


  • W panelu administracyjnym przejdź do rozdzialu Towary – w potrzebne podmenu (wszystkie towary, towary magazynowe i inne)
  • Zaznacz żądane pozycje
  • Kliknij Efekt
Usuniętych towarów nie można przywrócić!


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie