10516 На чтение: 3 мин

Jak dodać routing (tech. kartę)

Tech. karta to danie lub napój przygotowany według przepisu z kilku składników, na przykład sałatka Ceazara, latte, pizza.
 1. I

Aby dodać tech. mapa:

 • panelu administracyjnym przejdź do sekcji Produkty → Mapy technologiczne
 • Kliknij przycisk Dodaj .
 • Wprowadź nazwę produktu, wybierz kategorię
 • W razie potrzeby wybierz obrazek produktu – naciskając „ Prześlij zdjęcie ”
 • Opcjach wybierz, czy ustawić tech. kartę na sprzedaż
 • Wybierz warsztat – miejsce, w którym będzie drukowanie informacji w celu przygotowania zamówienia (np, kuchnia, bar) -„ biegaczy / spotkań ”
 • Wpisz nazwę składu
 • Zapisz skład jedzenia (, tech. kartę), aby dodać skład do polu “nazwa” wpisz nazwę i naciśnij ENTER, otworzy się okno dialogowe, w którym możesz tworzyć nową kompozycję pozycji. Wpisz jednostki miary: szt., kg, gr., l., ml., . Jeśli wskazane są szt. to następnie należy dodać wagę 1 szt., dalej wpisać koszt własny i minimalne saldo (potrzebne do kontroli sald i przypomnienia o konieczności uzupełnienia magazynu)
 • Naciśnij przycisk „ Utwórz ”, składnik zostanie dodany do magazynu i wskazany jako część tech. karty.
 • Jeśli składnik został już dodany do magazynu, to aby go wyszukać / dodać, wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy lub:
  Dowiedz się więcej o tym, jak dodać składnik do magazynu
 • Podajemy cenę wybranej pozycji, a także format, w jakim towary są sprzedawane (porcja, 100 g., 100 ml.)
 • Jeśli klikniesz zielony przycisk „+” pod składem, to otworzysz czystą strukturę, którą należy wprowadzić od zera, gdy klikniesz czerwony przycisk z krzyżykiem – usuniesz elementy składu. Jeśli masz potrzeba skopiowania składu z dalszą niewielką zmianą, możesz kliknąć przycisk “Kopiować” , co znacznie upraszcza proces wprowadzania nowych kompozycji.
 • Kliknij “Dodać”
Każda nowa kompozycja (modyfikacja) jest oddzielną kartą technologiczną i jest uwzględniana w liczbie kart technologicznych Twojej taryfy
 1. II
Modyfikatory to dodatkowe składniki, produkty dla tech. karty
Na przykład tech. karta – „Coffee Americano”, a modyfikatorem jest „mleko”.

Aby dodać modyfikator:

 • panelu administracyjnym przejdź do sekcji Produkty – tech. karty i wybierz żądaną mapę technologiczną 
 • W dolnej części okna,  tech. karty mają blok Modyfikatory , kliknij “Dodać Modyfikator”
 • Wprowadź nazwę modyfikatora
 • Wybierz, ile modyfikatorów możesz wybrać, sprzedając tą tech. kartę
 • Aby wyszukać / dodać, wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy
 • Wprowadź ilość i cenę
 • Kliknij “Zapisać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie