3849 На чтение: 1 мин

Jak dodać dostawcę

Wpisz dostawcę w programie, a będziesz mógł kapitalizować faktury i kontrolować wysokość zadłużenia dla każdego dostawcy

W panelu administracyjnym przejdź do rozdziału Ustawienia – Dostawce i kliknij Dodać.

Wpisz Nazwę dostawcy i kliknij Dodać.

☝🏼 Dodanie towaru do magazynu (nowa dostawa)
☝🏼 Jak rozliczyć się z dostawcąCzytaj więcej:
Poproś o połączenie