5891 На чтение: 13 мин

Produkcja w różnych dziedzinach

 1. 1

Składniki

 • Dodaj wszystkie składniki do magazynu
 • Wybierz W sztukach/ Składnik.
 • Określ Narwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Pamiętaj aby odznaczyć pole Na sprzedaż.
 • Wpisz ilość towaru.
 • Wybierz jednostkę miary.
 • Wpisz minimalne saldo w magazynie.
 • Nie ustalaj cenę i kliknij Dodać.
 • Po dodaniu Składnika można go zobaczyć w magazynie, klikając Towary – Towary magazynowe.
 • Dlatego musisz dodać wszystkie składniki:
  • Ogórki, pomidory, cebula, pestkowe oliwki z puszki, słodka papryka (bułgarska), oliwa z oliwek, zielenina bazylii, sól kuchenna, przyprawy z suszonej bazylii.
 1. 2

Biznes kateringowy

Warsztat gorący (2 poziomy tworzenia tech. kart)

 1. 2.1

Avar chinkal

Aby stworzyć produkcję, musisz najpierw stworzyć produkt „Avar chinkal”, a następnie mapę technologiczną Produkcji „Avar chinkal”:

 • Otwórz zakładkę Towary → w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodaj.
 • Wybierz W sztykach/Składnik.
 • Wpisz Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Zostawiamy znaczek Na sprzedaż.
 • Wskazujemy ilość towaru 0.
 • Wybieramy jednostkę miary.
 • Wskazujemy minimalne saldo w magazynie.
 • Ustaw cenę i kliknij Dodać.

Po dodaniu towaru „Avar chinkal” możesz go zobaczyć w magazynie klikając Towary – Towary magazynowe.

W ten sposób musisz dodać wszystkie Towary/ Dania, które zostaną następnie Wyprodukowane w programie.

Aby stworzyć tech. kartę dla Produkcji:

 • Otwórz zakładkę Towary → Karty technologiczne w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wpisz Nazwę pamiętaj o zaznać Produkcje „Avar chinkal”, wybierz Kategorię i wskaż Warsztat, w którym będzie produkowany.
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru „Na sprzedaż”.

Aby dodać mapę technologiczną Produkcja „Avar chinkal”, tworzymy 2 dodatkowe tech. karty Ciasto na chinkal i półprodukt Baranina.

 1. 2.1.1

Technologiczna karta “Półprodukt Baranina

 • Wybierz W sztukach/Składnik.
 • Wpisz Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Dodajemy wszystkie składniki i podajemy Cenę za 100 gr.
 1. 2.1.2

Technologiczna karta “Ciasto dla chinkal

 • Wybierz W sztukach/Składnik.
 • Wpisz  Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Dodajemy wszystkie składniki i podajemy Сenę za 100 gr.

Na przykładi Produkcji “Avar chinkal” można zobaczyć 2-poziomowa tech. kartę.

 • Wybierz W sztukach/Składnik.
 • Wpisz Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Dodajemy wszystkie składniki i koniecznie wskazujemy Cenę za porcję.
 • Ponieważ skład produkowanej techi. karty muszą stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 jednostkę wyprodukowanych dóbr.
 • Po zapisaniu utworzonej karty technologicznej możesz ją zobaczyć w dziale Towary – Karty technologiczne.
 • Wszystkie niezbędne informacje są natychmiast wyświetlane w kolumnach:
  • Nazwa;
  • Kategoria;
  • Koszt;
  • Cena;
  • Narzut;
  • Wynik.

Na przykładi Karty Technologicznej Produkcja “Avar chinkal”, można zrobićwszystkie niezbędzne obliczenia.

 • W panelu administatywnym przejdź do rozdzialu Statystyki Przepływ towarów – ProdukcjaDodać.
 • W polu tech. karta wpisz Produkcja “Avar chinkal”, a w polu Produkt końcowy – “Avar chinkal”
 • W polu Ilość wskazujemy liczbę potrzebnych porcji, biorąc pod uwagę fakt, że skład produkowanej tech. karty muszi stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 jednostkę wyprodukowanych dóbr.
 • Przejdź do sekcji Statystyka – Produkcja, wybierz żądaną datę, punkt sprzedaży, zmianę.
 • Widzimy wymagany dokument produkcyjny.
 • Klikając na dokument, możesz zobaczyć, co zostało wyprodukowane.
 • Przejdż do Towar – Towary magazynowe.
 • Znajdź wymagany dokument i zobać, że zamiast 0 kg produktu „Avar chinkal” masz 1 kg.
 1. 2.2

“Kotlety kijowskie”

Aby stworzyć produkcję, musisz najpierw stworzyć Produkt “Kotlety kijowskie”, a następnie Kartę technologiczną Produkcja „Kotlety kijowskie”:

 • Otwórz zakładkę Towary→ w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wybierz W sztukach/Składnik.
 • Wskaź Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Zostawiamy znaczek Na sprzedaż.
 • Wskazujemy ilość towaru 0.
 • Wybieramy jednostkę miary.
 • Wskazujemy minimalne saldo w magazynie.
 • Ustaw cenę i kliknij Dodać.

Po dodaniu Towaru „Kotlety kijowskie” możesz go zobaczyć w magazynie klikając Towary – Towary magazynowe.

Za tym przykładem musisz dodać wszystkie Towary, które zostaną następnie wyprodukowane w programie.

Aby stworzyć tech. kartę Produkcji musisz najpierw utworzyć wszystkie wymagane karty tech.

 1. 2.2.1

Tech. karta Koper obrany Półprodukt i Filet z kurczaka obrany Półprodukt

 • Podajemy ilość kopru (brutto) i netto po przetworzeniu i koniecznie wybieramy Cena za 100 gr.
 • Podajemy ilość filetów z kurczaka przed czyszczeniem (brutto) i netto po i koniecznie podaj Cena za 100 gr.

Aby stworzyć tech. kartę Produkcji:

 • Otwórz zakładkę Produkty → Karty technologiczne w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wpisz Nazwę, koniecznie określ Produkcja „Kotlety kijowskie”, wybierz Kategorię i określ Warsztat, w którym będzie produkowany.
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru “Na sprzedaż”.
 • Dodajemy wszystkie składniki i koniecznie wskazujemy Cenę za porcję.
 • Ponieważ skład produkowanej tech. karty muszi stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 jednostkę wyprodukowanego towaru.
 • Po zapisaniu utworzonej karty technologicznej możesz ją zobaczyć w dziale Towary – Karty technologiczne.
 • Wszystkie niezbędne informacje są natychmiast wyświetlane w kolumnach:
  • Nazwa;
  • Kategoria;
  • Koszt;
  • Cena;
  • Narzut;
  • Wynik.

Robimy Produkcję “Kotlety kijowskie”

 • Przed Produkcją 0 szt.
 • W polu tech. karta wpisz Produkcja “Kotlety kijowskie”, a w polu Produkt końcowy “Kotlety kijowskie”
 • W wierszu Ilość wskazujemy ilość potrzebnych porcji, biorąc pod uwagę fakt, że skład produkowanej tech. karty powinny stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 sztukę wyprodukowanego produktu, w naszym przypadku 1 sztukę.
 • Przejdź do sekcji Statystyka – Produkcja, wybierz żądaną datę, punkt sprzedaży, zmianę.
 • Widzimy wymagany dokument produkcyjny.
 • Klikając na dokument, możesz zobaczyć, co i ile zostało wyprodukowane.
 • Przejdź do sekcji Towary – Towary magazynowe.
 • Znajdź wymagany dokument i widzisz, że zamiast 0 szt. są 10 sztuk produktu “Kotlety kijowskie”.
 1. 3

Sklep półproduktów

 1. 3.1

“Pierogi z wiśniami”

 • Otwórz zakładkę Towary → w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.

Aby stworzyć produkcję, należy najpierw stworzyć Towar „Pierogi z wiśniami”, a następnie kartę technologiczną produkcji „Pierogi z wiśniami”:

 • Otwórz zakładkę Towary → w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wybierz W sztukach / Składnik.
 • Wskazujemy Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Zostawić znaczek Na sprzedaż.
 • Wskazujemy ilość towaru 0.
 • Wybieramy jednostkę miary.
 • Wskazujemy minimalne saldo w magazynie.
 • Ustaw cenę i kliknij Dodać.

Po dodaniu Towaru „Pierogi z wiśniami” można go zobaczyć w magazyni klikając Towary – Towary magazynowe.

Na przykładi tego musisz dodać wszystkie Towary, które zostaną następnie wyprodukowane w programie.

Aby stworzyć tech. kartę dla Produkcji:

 • Otwórz zakładkę Towary → Karty technologiczne w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wpisz Nazwę, koniecznie określ Produkcja „Pierogi z wiśniami”, wybierz Kategorię i wskaż Warsztat, w którym będzie produkowany.
 • Usuń zaznaczenie pola wyboru “Na sprzedaż”.

Aby dodać kartę technologiczną Produkcja „Pierogi z wiśniami”, stworzyliśmy 1 dodatkową tech. kartę Ciasto na pierogi.

 1. 3.1.1

Karta technologiczna “Ciasto na pierogi”

 • Wybierz W sztukach / Składnik.
 • Wskaź Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Usuń znacznik Na sprzedaż.
 • Wpisz wszystkie nazwy składników.
 • Wskaż ich ilość.
 • Wybierz Cenę za 100 gr.
 1. 3.1.2

Karta technologiczna Produkcja “Pierogi z wiśniami”

 • Wybierz Tech. karta/ Przygotowanie.
 • Wskaź Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Dodaj wszystkie składniki i koniecznie wskaź cenę za porcję.
 • Ponieważ skład produkowanej techi. karty powinny stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 jednostkę wyprodukowanego towaru.
 • Po zapisaniu utworzonej karty technologicznej możesz ją zobaczyć w dziale Towary – Karty technologiczne.
 • Wszystkie niezbędne informacje są natychmiast wyświetlane w kolumnach:
  • Nazwa;
  • Kategoria;
  • Koszt;
  • Cena;
  • Narzut;
  • Wynik.

Zajmujemy się produkcją Pierogów z wiśniami

 • W panelu administracyjnym przejdź do Statystyka – Przepływ towarów – Produkcja – Dodać.
 • Przed Produkcją 0 kg.
 • W polu tech. karta wpisz Produkcja “Pierogi z wiśniami”, a w polu Towar końcowy“Pierogi z wiśniami”
 • W wierszu Ilość wpisz ilość potrzebnych porcji, biorąc pod uwagę fakt, że skład produkowanej techn. karty powinny stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 jednostkę wyprodukowanych dóbr.
 • Kliknij Dodać.
 • Przejdź do sekcji Statystyka – Produkcja, wybierz żądaną datę, punkt sprzedaży, zmianę.
 • Widzimy wymagany dokument produkcyjny.
 • Klikając na dokument, możesz zobaczyć, co zostało wyprodukowane.
 • Przejdź do Towar – Towary magazynowy.
 • Znajdź wymagany dokument i widzisz, że zamiast 0 kg produktu „Pierogi z wiśniami” masz 1 kg.
 • Na przykładzie Wiśni bez pestek widać, że po wyprodukowaniu 1 kg pierogów z wiśniami, 376 gramów zostało odpisane dokładnie w ilości wskazanej w tech. karcie.
 1. 4

Fast Food

 1. 4.1

“Kotlet w cieście”

Aby stworzyć produkcję, należy najpierw stworzyć Towar„Kotlet w cieście”, a następnie Kartę technologiczną Produkcja „Kotlet w cieście”:

 • Otwórz zakładkę Towary → w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wybierz W sztukach/ Składnik
 • Wpisz Nazwę
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Zostaw znaczek Na sprzedaż.
 • Wskaź ilość towaru 0.
 • Wybierz jednostkę miary.
 • Wpisz minimalne saldo w magazynie.
 • Ustaw cenę i kliknij Dodać.

Po dodaniu towaru „Kotlet w cieście” można go zobaczyć w magazynie klikając Towary – Towary magazynowe.

W ten sposób musisz dodać wszystkie Towary, które zostaną następnie wyprodukowane w programie.

Aby stworzyć tech. kartę Produkcji, musisz najpierw stworzyć wszystkie niezbędne karty, będziemy mieć 3-poziomową tech. kartę.

 1. 4.1.1

1 poziom Karta technologiczna “Mięso mielone na kotlety”, Karta technologiczna “Ciasto maślane

 • Podaj ilość składników (brutto) i netto po przetworzeniu i koniecznie wybierz Cenę za 100 gr.
 • Wpisz ilość składników (brutto) oraz Cenę za 100 gr.
 1. 4.1.2

2 poziom Karta technologiczna “Kotlet smażony”

 • Wpisz wymaganą nazwę tech. karty “Mięso mielone na kotlet”, wskazać 1 porcję brutto i netto po usmażeniu.
 • Kliknij Zapisać.
 1. 4.1.3

3 poziom stworzenie Karty technologicznej dla Produkcji:

 • Otwórz zakładkę Towary → Karty technologiczne w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wpisz Nazwę, koniecznie podaj Produkcja “Kotlet w cieście”, wybierz Kategorię i wskaż Warsztat, w którym będzie produkowany.
 • Usuń zaznaczenie pola “Na sprzedaż“.
 • Dodaj wszystkie składniki i wskaź koniecznie cenę za porcję. Ponieważ skład produkowanej tech. karty powinny stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 jednostkę wyprodukowanych dóbr.
 • Po zapisaniu utworzonej karty technologicznej możesz ją zobaczyć w dziale Towary – Karty technologiczne.
 • Wszystkie niezbędne informacje są natychmiast wyświetlane w kolumnach:
  • Nazwa;
  • Kategoria;
  • Koszt;
  • Cena;
  • Narzut;
  • Wynik.

Robimy Produkcję “Kotlety w cieście”

 • W panelu administracyjnym przejdź do Statystyka – Przerływ towaru – Produkcja – Dodać.
 • Przed Produkcją 0 szt.
 • W polu karta technologiczna wpisz Produkcja “Kotlet w cieśćie”, a w polu Towar Końcowy – “Kotlet w cieście”
 • W polu Ilość wskaź ilość potrzebnych porcji biorąc pod uwagę fakt, że skład produkowanej tech. karty powinny stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 sztukę wyprodukowanego produktu, w naszym przypadku 1 sztukę.
 • Przeejdż do Statystyka – Produkcja, wybierz żądaną datę, punkt wytworzenia, zmianę.
 • Widzisz wymagany dokument produkcyjny.
 • Klikając na dokument, możesz zobaczyć, co i ile zostało wyprodukowane.
 • Przejdź do Towar – Towary magazynowe.
 • Znajdź wymagany dokument i widzisz, że zamiast 0 szt. produktu “Kotlet w Cieście” masz 10 szt.
 1. 5

Mini cukiernictwo

 1. 5.1

“Piernik”

Aby stworzyć produkcję, należy najpierw stworzyć Towar “Piernik”, a następnie mapę technologiczną Produkcja “Piernik”:

 • Otwórz zakładkę Produkty → w panelu administracyjnym.
 • Kliknij przycisk Dodać.
 • Wybierz W sztukach/Składnik.
 • Wpisz Nazwę.
 • Wybierz Kategorię i zejdź poniżej.
 • Zostaw znaczek Na sprzedaż.
 • Wskaź ilość towaru 0.
 • Wybierz jednostkę miary.
 • Wskaź minimalne saldo w magazynie.
 • Ustaw cenę i kliknij Zapisać.
 • Po dodaniu Towaru „Piernik” możesz go zobaczyć w magazynie klikając Towar – Towary magazynowe.
 • Przed Produkcją 0 szt.

W ten sposób musisz dodać wszystkie Produkty, które zostaną następnie wyprodukowane w programie.

 1. 5.1.1

Robimy kartę technologiczną Produkcja “Piernik”

 • Wpisz Nazwę, koniecznie określ Produkcja „Piernik”, wybierz Kategorię i wskaż Warsztat, w którym będzie produkowany.
 • Usuń zaznaczenie pola „Na sprzedaż”.
 • Podaj ilość składników (brutto) i netto po przetworzeniu i pamiętaj, aby wybrać Cenę za porcję.
 • Po zapisaniu utworzonej karty technologicznej możesz ją zobaczyć w dziale Towary – Karty technologiczne.
 • Wszystkie niezbędne informacje są natychmiast wyświetlane w kolumnach:
  • Nazwa;
  • Kategoria;
  • Koszt;
  • Cena;
  • Narzut;
  • Wynik.

Robimy Produkcję “Piernik”

 • W polu karta technologiczna wpisz Produkcja “Piernik”, a w polu Towar końcowy – “Piernik”
 • W polu Ilość wskaź ilość potrzebnych porcji biorąc pod uwagę fakt, że skład wytwarzanej tech. karty powinny stanowić porcję i mieć na wyjściu 1 sztukę wyprodukowanego produktu, w naszym przypadku 1 sztukę.
 • Przejdż do Statystyka -Produkcja, wybierz żądaną datę, punkt wdrożenia, zmianę.
 • Widzimy wymagany dokument produkcyjny.
 • Klikając na dokument, możesz zobaczyć, co i ile zostało wyprodukowane.
 • Przejdż w Towary – Towary magazynowe.
 • Znajdż wymagany dokument i widzisz, że zamiast 0 szt. masz 100 sztuk produktu “Piernik”


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie