5324 На чтение: 1 мин

Gdzie sprawdzić pozostałe zapasy

panelu administracyjnym przejdź do sekcji Towary – Towary magazynowe

Kolumna Ilość wyświetla pozostałe towary.

  1. 1

Jak sprawdzić sumę towaru w magazynie

  • W panelu administracyjnym przejdź do rozdziału Statystyki – Ogólne
  • W bloku „Statystyki” kliknij na napis „Na magazynie”, zobaczysz –
    • Cena zakupu – suma stanowiąca koszt wszystkich towarów;
    • Cena detaliczna – suma wszystkich pozycji w cenie sprzedaży.
Cena zakupu i detaliczna wszystkich towarów


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie