9729 На чтение: 3 мин

הוספת סחורה למחסן (הגעה חדשה)

חשבונית נכנסת היא מסמך המתעד את רכישת המוצרים מספק מסוים.
.
  • ב  לוח Admin,  ללכת  ראשונים  הסעיף  ,  לבחור את השקע הרצוי (אם יש לך כמה מהם), ולחץ  הגעה של מוצרים
  • בחר  ספק
  • בחר את  שיטת התשלום  עם הספק (על  האשראי  , מן  השולחן במזומן  , או מן יצר  חשבון  )
  • כדי  לחפש / להוסיף  מוצר פשוט הזן את האותיות הראשונות של  השם 
  • לחץ על  הוסף

כיצד להדפיס תוויות למוצרים חדשים, מחירים

  • בחר מדפסת תווית;
  • בחר בכמות התוויות הנדרשת;
  • לחץ על הדפס.

☝🏼 ניתן להוריד את הקבלה דרך קובץ אקסל על פי המדגם, לפרטים נוספים עיין בשיעור “כיצד לייבא סחורה”Read more:
בקש שיחה