6907 На чтение: 1 мин

קבע את התצורה של הגדרות בסיסיות

ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות  –  כללי

  • הזן את  שם  החברה / המוסד
  • בחר  בשפה של ממשק  התוכנית 
  • בחר  מטבע
  • נתונים אחרים גם
  • לחץ על  שמור


Read more:
בקש שיחה