7301 На чтение: 1 мин

Jak dodać produkt (usługę)

Usługa jest produktem pracy wyrażonym w formie materialnej, na przykład naprawa, konsultacja, instalacja oprogramowania.
  1. Ja

Aby dodać towary (usługi):

  • panelu administracyjnym przejdź do sekcji Produkty → Usługi
  • Kliknij przycisk Dodaj .
  • Wpisz nazwę produktu, wybierz kategorię i warsztat
  • W razie potrzeby wybierz obrazek produktu – nacisnąć „ Prześlij zdjęcie ”
  • Wybierz jednostkę wymiaru (np. Szt., Kg, g)
  • Cena jest podawana w zależności od jednostki , jeśli KG – podaj cenę za 1 kg , jeśli jednostka w gramach – to cena jest podawana za 1 g
  • Wpisz Koszt i Narzut lub Cenę
  • Kliknij DodaćCzytaj więcej:
Poproś o połączenie