10201 На чтение: 1 мин

Jak dodać pracownika (prawa dostępu, dostęp do magazynów)

 1. Ja

Dodawanie pracownika:

panelu administracyjnym przejdź do Ustawienia – Pracownicy , kliknij Dodać

 • Wpisz imię
 • Wprowadź hasło i kod PIN, aby wejść do terminala
 • Skonfiguruj prawa dostępu i dostęp do magazynu
 • Kliknij Zapisać
 1. II

Ustawianie praw dostępu

 • W wyskakującym oknie zaznacz pole wyboru Prawa dostępu.
 • Kliknij Zapisać
 1. III

Konfiguracja dostępu do magazynu

 • W wyskakującym okienku zaznacz opcję Dostęp do punktu sprzedaży
 • Kliknij Zapisać


Czytaj więcej:
Poproś o połączenie